Measles udbrud i det nordlige England gale lille pige med mæslinger

Sundhedsbeskyttelsesembedsmænd opfordrer indtrængende folk til at sikre, at de er immuniseret mod mæslinger efter 2 udbrud i det nordlige England.